เรา Melius ยุโรป จำกัด ทำธุรกิจเป็น“Melius” (ต่อจากนี้“ของเรา” หรือ“เรา”) นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการพัฒนาเป็นส่วนขยายของความมุ่งมั่นของเราที่จะรวมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อกับผู้ใช้ นโยบายที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณในความเข้าใจของวิธีการที่เรารวบรวมใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเรา