บัญชี Melius การสมัครและใบอนุญาตเป็น IBO สำหรับบุคคลเท่านั้น บัญชีอาจจะไม่อยู่ภายใต้กลุ่ม บริษัท หรือชื่อของสถาบัน