ใช้

ยกเว้นในกรณีที่อาจได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนคุณตกลงที่จะไม่บันทึกดาวน์โหลดตัดและวางขายใบอนุญาตให้เช่า, แก้ไขแจกจ่ายคัดลอกทำซ้ำส่งสาธารณชนแสดงต่อสาธารณชนดำเนินการเผยแพร่ดัดแปลงแก้ไขหรือ สร้างงานที่ดัดแปลงจากวัสดุจากเว็บไซต์นี้ ดึงระบบของข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์นี้ในการสร้างหรือรวบรวมโดยตรงหรือโดยอ้อม, คอลเลกชันฐานข้อมูลหรือไดเรกทอรีไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ฯ เป็นสิ่งต้องห้าม นอกจากนี้การใช้เนื้อหาหรือวัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้เป็นสิ่งต้องห้าม


ความปลอดภัย

คุณยอมรับว่าถ้าคุณจะออกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ บริษัท ฯ ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับอย่างเคร่งครัด แจ้งให้ บริษัท ฯ ทราบทันทีหากคุณพบการสูญเสียหรือการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เชื่อถือไม่ได้คาดเดาได้ง่ายโดยบุคคลที่สาม


คุณยอมรับว่าคุณจะไม่พยายามที่จะย้อนกลับประกอบรวบรวมย้อนกลับแยกส่วนประกอบแปลหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ รหัสปฏิบัติการเนื้อหาหรือวัสดุหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจดีว่าการกระทำดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเรื่องที่คุณมีการลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังทั้งทางแพ่งและทางอาญาและว่า บริษัท จะไล่ตามบทลงโทษดังกล่าวในขอบเขตที่เต็มรูปแบบของกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของตนและสิทธิของผู้ออกใบอนุญาตอื่น ๆ ของมัน


ส่งออก

คุณยอมรับว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามการส่งออกและการควบคุมการนำเข้าบังคับกฎหมายและกฎระเบียบในการใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือวัสดุหรือบริการที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณจะต้องไม่ส่งออกหรือส่งออกใหม่อะไรหรือได้รับผ่าน เว็บไซต์นี้ในการละเมิดกฎหมายการส่งออกในประเทศหรือต่างประเทศและ / หรือโดยไม่ต้องทั้งหมดที่จำเป็นในสหรัฐและใบอนุญาตรัฐบาลต่างประเทศ


ข้อผิดพลาดและการแก้ไข

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ให้บริการโดย Melius ในขณะที่ Melius ตั้งใจที่จะเก็บข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง บริษัท ฯ ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือการรับประกันใด ๆ หรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนน่าเชื่อถือความเหมาะสมหรือความพร้อมเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ บริษัท บริการหรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเว็บไซต์วัตถุประสงค์ใด ๆความเชื่อมั่นใด ๆ ที่คุณวางบนข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นอย่างเคร่งครัดที่มีความเสี่ยงของคุณเอง ในขณะที่เราใช้ความพยายามที่จะรวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของเราเราไม่รับประกันหรือรับรองว่าเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด การป้อนข้อมูลข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ บางครั้งอาจส่งผลให้ข้อมูลไม่ถูกต้องถูกแสดง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์บนเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการกำหนดราคาและความพร้อมของสินค้าและบริการและให้มีความรับผิดสำหรับความผิดพลาดดังกล่าวไม่มี นอกจากนี้เราอาจทำการปรับปรุงและ / หรือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเว็บไซต์ของการทำงานหรือเนื้อหาในเวลาใดก็ได้ ถ้าคุณเห็นข้อมูลใด ๆ หรือคำอธิบายที่คุณเชื่อว่าจะไม่ถูกต้องโปรดติดต่อเราและเราจะตรวจสอบมันสำหรับคุณ


ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเรามีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลและความสะดวกสบายของคุณหรือที่จะให้การช้อปปิ้งเพิ่มเติมสำหรับสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายและบริการผ่านร้านค้าและบริการของพาร์ทเนอร์ของเรา เว็บไซต์เหล่านี้บุคคลที่สามที่มีความรับผิดชอบและดำเนินการเพื่อรักษาข้อตกลงเว็บไซต์ของตัวเองในการใช้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจทานแง่ของการใช้งานของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเลือกที่จะเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเรา


ของผู้ใช้ให้ใบอนุญาตไปยังเว็บไซต์

ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้อมูลทั้งหมดที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์นี้หรือติดต่อสื่อสารกับ บริษัท ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า“ส่ง”) ที่มีตลอดไปจะเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ฯ บริษัท จะไม่ส่งรักษาใด ๆ ที่เป็นความลับและจะไม่เกิดความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากความคล้ายคลึงกันใด ๆ ที่อาจปรากฏขึ้นในการให้บริการของ บริษัท ในอนาคตหรือผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องคัดลอก บริษัท จะต้องเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวของสิทธิที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตจะส่งทุกชนิดและลักษณะใด ๆ ทุกที่ คุณยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับข้อความรวมทั้งถูกต้องตามกฎหมาย, ความน่าเชื่อถือ, ความเหมาะสม, ความคิดริเริ่มและลิขสิทธิ์ คุณขอรับรองและรับประกันว่าส่งของคุณไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ