ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไปและเพื่อการศึกษาเท่านั้นและควรไม่มีกรณีที่จะตีความว่าเป็นทางการเงินการลงทุนหรือคำแนะนำด้านกฎหมาย

บริษัท โฆษณาและออกใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนหรือการรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้เหมาะสมของข้อมูลที่มีอยู่หรือได้รับผ่านการใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ ข้อมูลและการใช้งานของเว็บไซต์นี้มีให้“ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ บริษัท โฆษณาและ / หรือใบอนุญาตของขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยไม่ต้องเรื่องที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ข้อมูลที่มีอยู่หรือได้รับผ่านการใช้เว็บไซต์นี้และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้รวมทั้งทุกด่วนตามกฎหมายและการรับประกันโดยนัยของ ขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อและไม่ละเมิดสิทธิ์ บริษัท โฆษณาและ / หรือใบอนุญาตของไม่รับประกันว่าเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือถูกต้อง ว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถใช้ได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานที่; ว่าข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่จะได้รับการแก้ไข; หรือว่าเนื้อหาของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นบริการฟรีจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การใช้งานของเว็บไซต์นี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงของคุณ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะได้เป็นที่พึ่งไม่รับประกันการเป็นตัวแทนหรืองบอื่น ๆ กว่าในข้อตกลงนี้ เพราะบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่างยกเว้นเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ แต่จะนำไปใช้กับขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของเขตอำนาจของคุณ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะได้เป็นที่พึ่งไม่รับประกันการเป็นตัวแทนหรืองบอื่น ๆ กว่าในข้อตกลงนี้ เพราะบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่างยกเว้นเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ แต่จะนำไปใช้กับขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของเขตอำนาจของคุณผู้ใช้บริการตกลงว่าจะได้เป็นที่พึ่งไม่รับประกันการเป็นตัวแทนหรืองบอื่น ๆ กว่าในข้อตกลงนี้ เพราะบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่างยกเว้นเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ แต่จะนำไปใช้กับขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของเขตอำนาจของคุณ


กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ภายใต้สถานการณ์ใด บริษัท โฆษณาและ / หรือใบอนุญาตของต้องรับผิดในทางตรงทางอ้อมลงโทษบังเอิญพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อ จำกัด นี้ใช้ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดที่ถูกกล่าวหาจะขึ้นอยู่กับสัญญาการละเมิดประมาทรับผิดเคร่งครัดหรือรายอื่น ๆ แม้ว่า บริษัท โฆษณาและ / หรือใบอนุญาตของได้รับการแนะนำความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เพราะบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง บริษัท ฯ ผู้ลงโฆษณาและ / หรือความรับผิดออกใบอนุญาตตามที่ในเขตอำนาจศาลดังกล่าวจะ จำกัด อยู่ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของเขตอำนาจของคุณ


การทำขวัญ

คุณตกลงที่จะปกป้องคุ้มครองและระงับอันตรายของ บริษัท ลงโฆษณาของผู้ออกใบอนุญาต บริษัท ย่อยและ บริษัท ในเครืออื่น ๆ และพนักงานผู้รับเหมาเจ้าหน้าที่ตัวแทนของพวกเขาและกรรมการจากทุกหนี้สินเรียกร้องและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าทนายความที่เกิดขึ้น จากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการใด ๆ ข้อมูลหรือสินค้าจากเว็บไซต์นี้หรือละเมิดข้อตกลงนี้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่ค่าใช้จ่ายของตัวเองที่จะถือว่าการป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ มิฉะนั้นอาจมีการชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณซึ่งในเหตุการณ์ที่คุณจะต้องให้ความร่วมมือกับ บริษัท ในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการป้องกันใด ๆ


การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัท อาจระงับหรือยุติข้อตกลงนี้หรือการใช้งานของผู้ใช้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใด ๆ ที่อ้างว่าผู้ใช้มีการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ละเมิดใด ๆ ของท้องถิ่นรัฐของรัฐบาลกลางหรือกฎหมายของประเทศอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการโพสต์ของข้อมูล ที่อาจละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่อาจทำให้เสียชื่อเสียงของบุคคลที่สามที่อาจจะหยาบคายหรือลามกอนาจารที่อาจก่อกวนหรือการโจมตีอื่น ๆ ที่อาจละเมิดแฮ็คหรืออื่น ๆ ที่กฎระเบียบทางอาญาของตัวแทนเจ้าหน้าที่กรรมการหรือพนักงานของผู้รับเหมา ในกรณีดังกล่าว บริษัท อาจจะเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้และหมายศาลหรือการดำเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายและ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลดังกล่าวและผู้ใช้ตกลงที่จะไม่นำมาดำเนินการใด ๆ หรือเรียกร้องกับ บริษัท สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว


ทางเลือกของกฎหมายและศาล

เว็บไซต์นี้ (ไม่รวมบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงเว็บไซต์) ถูกควบคุมโดย บริษัท ฯ จากสำนักงานของ บริษัท ที่อยู่ในรัฐฟลอริด้าสหรัฐอเมริกา มันสามารถเข้าถึงได้จากทั้งหมด 50 รัฐรวมทั้งจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกที่จะได้รับอนุญาตโดยเว็บไซต์ แต่ละสถานที่เหล่านี้มีกฎหมายที่อาจแตกต่างจากฟลอริด้าโดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ทั้งคุณและ บริษัท ฯ เห็นว่ากฎเกณฑ์และกฎหมายของฟลอริด้าจะนำไปใช้กับการกระทำใด ๆ หรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากหรือในความสัมพันธ์กับข้อตกลงนี้หรือการใช้งานของคุณ เว็บไซต์นี้โดยไม่มีการไปถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวคุณและ บริษัท ยังเห็นด้วยและขอที่จะยื่นข้อเรียกร้องใด ๆ เฉพาะในเขตอำนาจส่วนบุคคลพิเศษและสถานที่ของฟลอริด้าและดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่จะต้องดำเนินการในภาษาอังกฤษ


เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงนี้จะรวมโดยอ้างอิงเว็บไซต์ส่งกฎหากเว็บไซต์นี้จะช่วยให้การโพสต์และโพสต์กฎระเบียบดังกล่าว ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องดังกล่าวแทนที่ข้อตกลงใด ๆ ก่อนหน้านี้หรือ (ปากเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างทั้งสองฝ่ายและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยกเว้นตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ที่ หากบทบัญญัติของข้อตกลงนี้เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายที่จะมีขึ้นที่จะไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลือข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ


เว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบทบัญญัติเหล่านี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนเพื่อให้กลับมาตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะปฏิบัติตามรุ่นปัจจุบัน