ฉันได้รับอนุญาตให้ใช้วัสดุอื่น ๆ สำหรับการตลาดของแผน Melius ค่าตอบแทน?


ตามนโยบาย Melius และวิธีการที่เราจะได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการอื่น ๆ ของตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากวัสดุอย่างเป็นทางการของ บริษัท ฯ 


    4.1 การยึดติดกับ  Melius  แผนค่าตอบแทน

IBOs ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแผนค่าตอบแทน Melius ตามที่กำหนดไว้ในวัสดุอย่างเป็นทางการของ บริษัท ฯคุณจะได้มีโอกาส Melius ผ่านหรือใช้ร่วมกับระบบอื่น ๆ โปรแกรมหรือวิธีการตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวัสดุอย่างเป็นทางการของ บริษัท ฯ คุณจะไม่จำเป็นต้องใช้หรือส่งเสริมให้ลูกค้าในปัจจุบันหรือในอนาคตอื่น ๆ หรือ IBOs จะเข้าร่วมใน Melius ในลักษณะที่แตกต่างจากโปรแกรมที่กำหนดไว้ใน บริษัท วัสดุอย่างเป็นทางการใด ๆIBOs ไม่ต้องหรือส่งเสริมให้ลูกค้าในปัจจุบันหรือในอนาคตอื่น ๆ หรือ IBOs ในการดำเนินการข้อตกลงหรือสัญญาด้านนอกของที่พบในสัญญา บริษัท อย่างเป็นทางการและสัญญาใด ๆ ในทำนองเดียวกัน IBOs ไม่ต้องหรือส่งเสริมให้ลูกค้าในปัจจุบันหรือในอนาคตอื่น ๆ หรือ IBOs ที่จะซื้อสินค้าใด ๆ จากหรือการชำระเงิน,    ฉันสามารถใช้ตัวช่วยด้านการขายอื่น ๆ ได้อย่างไร


4.2 - การใช้ตัวช่วยด้านการขาย

เพื่อส่งเสริมทั้งMeliusผลิตภัณฑ์ / บริการและโอกาส IBOs เพียงต้องใช้เครื่องช่วยการขายและการสนับสนุนวัสดุที่ผลิตโดย บริษัท ควรMelius IBO พัฒนาและใช้เครื่องช่วยขายของพวกเขาเองและสื่อส่งเสริมการขาย (ซึ่งรวมถึงทุกรูปแบบของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตอิสระ) แม้จะมีความตั้งใจที่ดีใด ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจละเมิดจำนวนของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีผลต่อใด ๆMeliusธุรกิจอาจเกิดขึ้น การละเมิดเหล่านี้แม้ว่าอาจจะเป็นจำนวนน้อยสามารถและมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อMeliusเปิดโอกาสให้ทุกคน ดังนั้น IBOs ต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรทุกโรคเอดส์การขายสื่อส่งเสริมการขาย, โฆษณา, เว็บไซต์และวรรณกรรมอื่น ๆ ที่ บริษัท ฯ ได้รับการอนุมัติของ บริษัท ฯ ก่อนที่จะใช้ ถ้าคุณได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่เฉพาะเจาะจงที่จะใช้วัสดุที่คำขอของคุณจะถือว่าปฏิเสธ IBOs ทั้งหมดจะปกป้องและส่งเสริมชื่อเสียงที่ดีของMeliusและผลิตภัณฑ์ / บริการ การตลาดและการส่งเสริมการขายของMeliusที่Meliusโอกาสแผนค่าตอบแทนและMeliusผลิตภัณฑ์ / บริการจะต้องสอดคล้องกับความสนใจของประชาชนและต้องหลีกเลี่ยงสุภาพหลอกลวงทำให้เข้าใจผิดประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือผิดศีลธรรมหรือการปฏิบัติ


    ฉันสามารถใช้การออกแบบและวัสดุ Melius ในโรงเรียนหรือในชุมชนของฉันได้อย่างไร 


4.3 ทรัพย์สิน -Intellectual

บริษัท ฯ จะไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าการออกแบบหรือสัญลักษณ์ที่ด้านนอกขององค์กรที่ผลิตและได้รับการอนุมัติโรคเอดส์การขายโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ฯ นอกจากนี้ไม่มี IBO อาจจะใช้เผยแพร่ทำซ้ำโฆษณาขายหรือการแสดงผลในลักษณะใดชื่อ, ภาพหรืออุปมาหรือเสียงของ IBO อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก IBO ที่สอดคล้องกัน


    ฉันสามารถโฆษณาสินค้าและบริการ Melius' ฟรีหรือไม่

        

        4.4 - ราคาโฆษณา

คุณอาจจะไม่ได้โฆษณาใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ / บริการ Melius' ในราคาที่น้อยกว่าราคาที่ บริษัท ตีพิมพ์สูงสุด ไม่มีการโฆษณายั่วยุพิเศษที่ได้รับอนุญาตเช่น ( แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) มีเนื้อหาการศึกษาฟรี, ฟรีMeliusธุรกิจหรือข้อเสนออื่น ๆ ที่ให้ข้อได้เปรียบที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ผ่านทางและให้บริการโดย บริษัท ฯ

  

    ฉันได้รับเชิญเป็นแขกสำหรับสถานีโทรทัศน์เพื่อหารือเกี่ยวกับ Melius ที่ได้รับอนุญาตนี้หรือไม่?


        4.5 - สื่อและสื่อมวลชน

 IBOs ต้องไม่เริ่มต้นการมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับสื่อหรือพยายามที่จะตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการสื่อMelius , ผลิตภัณฑ์ / บริการหรือเป็นอิสระMeliusธุรกิจ สอบถามข้อมูลทั้งหมดตามประเภทของสื่อใด ๆ จะต้องเรียกทันทีที่Meliusสำนักงานของ บริษัท เป็นเช่นนี้ บริษัท ฯ จะสามารถให้แน่ใจว่าการไหลที่ถูกต้องและสอดคล้องกันของข้อมูลให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีมากขึ้นเพียงพอที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่แท้จริงของ บริษัท ฯ